"החטא והתענוג של החטא, גם הם נמשכים מתענוג עליון" (הבעש"ט) לחוש אותך, חש אותי, חשה אותך באתי אליך – אל שורש נשמתך המהבהבת הבהוב זעיר שהפך כמו בקסם לקרן אור חדה - שחדרה דרך קירות השתלכה לתוך תוכי בואי אלי חדרי למערבולות רוחי תהיי לי לסופה, ותלכי.