"ונתת מהודך עליו" (במדבר כז/כ) "פני משה כפני חמה, פני יהושוע כפני לבנה " ( "בבא בתרא" עה/עא) דבר שרציתי להגיד לך מזמן מזמן אבל לא היה זמן אתה החמה ואני הלבנה החמה אורה בעצמותה מאירה מכוח עצמה הלבנה קוצרת קרני החמה ומאירה עת העצים לבלבו בירוק בתוכי זזו צלליות התשוקה כמו רציתי להצמיח קרני חמה - על פיה להפוך קערה הרעד הרוחי של העצים, אוחז בי לשמע אמת גדולה אני רק כלבנה מאירה מכוח אורו של נר שהולך ודועך