וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה" (שמואל ב. יד/ כח) אני רוצה להגיד לו שאני באה וזהו ! כמו אבשלום שחזר מגשור והמלך לא אבה שיבוא אליו עד ששרף שדהו של יואב והודיע קבל עם ועדה ועתה אראה את פני המלך ואם יש בי עוון, והמיתני. אעשה מעשה גבורה שכזה אולי ישא פני ויישק לי כמעשה המלך