"נשכחתי מת מלב, הייתי ככלי אובד" (תהלים לא/יג) "מה הדבר אשר דיבר אליך, אל נא תכחד ממני" (שמואל א. ג/יז) בכל לילה אני נקראת ואני עונה, הנני - שרה שיר המעלות מאין יבוא עזרי לי אין כמו שמואל את עלי שיאמר לי אל נא תכחד ממני בכל בוקר אני נעורה כמץ נרעד לפני בוא הרוח קוראת בשמך ואין בי העוז לומר לך דבר אלי מכל הדבר אשר דיבר אליך. מה יעשה בי? האם חל עלי דין שכחה ? כפרט ועוללות נדונתי להיות ?