ניסים מרום

אלחש אהבתי על אוזנך

הפרי מהנחש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה