-"אדם הנושא את אורו שלו אין לו לירוא מפני החושך" (הרבי מרוזין) התשוקה כמו הפרפר שקצוב לו הזמן חופשי ומאושר מתעופף לו- ונמשך לדבש הניגר. אפוף בשיכרון הצוף - אינו יודע שעוד שעות ספורות – יחדל. שהאור יכבה, והחושך יבוא והפנס שמאיר לו אינו בידו.