בעזרת ה' נעשה ונצליח


העצלנות בכוחה למוטט האדם

היא מביאה אותו אל חוסר מעש

היא מתחככת עם שאיפותיו,

היא מצליחה לערבל את כל האידיאלים הגדולים בתוך סימני שאלה,

היא לוקחת אותם ומרסקת לשברי אכזבות קטנות -

שגורמות ליאוש.