מבקש:

אמונה,

הבנה,

הכרה בך,

לקבל מלכותך,

לחוש נוכחותך.

 

לפגוש בך – בעולמך: ביופי, במורכבות, בחיים הזעירים והעצומים – בגדלות השופעת מכל עבר.

להכיר אותך – בתורתך: בחכמתה, בערכיה, בעומק הנשאב ממנה.

להרגיש קרבתך – ברוחי: בשמחה וביגון המטלטלים אותי, ביופי ובאהבה הסוערים בתוכי, בחיפוש התמידי.

לחיות אותך – בשיחה אתך בתפילתי, בהליכה בדרכי מצוותיך, במילוי רצונך, בדבקות חפצי בחפציך.

 

עם כל הגודל, ההשתוקקות העצומה לקרבה, חיבור, דבקות...

הרי אתה שם, נכסף, נעלה אַיִן - - -

ואני כאן, קטן...

רק חוט דק, שקוף, פתיל דקיק,

בוקע וחוצה עולמות ורקיעים

נשמה שנתת בי – ואני מתעלם ממנה,

היא ממך, ובתוכי, היא עצמותי

אבל אני לא כאן

התפזרתי, בחכמות ועולמות,

במחשבות ועשיות,

בחיפושים ורגשות...

וכשאני שב תשוש

ונופל מיואש,

ריק מכל,

דומֵם.

אני שומע

את הרחש שלַך – נשמתי,

בתוך תוכי,

ואין מילים

- - - - - - -