בעזרתו יתברך נעשה ונצליח

וגופי וכולי מתגעגע

לחזור  ולהיות קשורה לנשמתי , 

                                            לחזור לראשיתי

טרם היוולדי.

 

אל אותו הזמן שבו נשמתי העדינה והנצחית

לא הייתה כבולה ומצומצמת בתוך גוף.

 

אל אותה תקופה בה האמת הייתה גלויה וחשופה

אז, הייתי ממש כולי חלק אלוה ממעל,

ללא מחיצות

קשורה אליך!ממש!

 

אבי שלי ,

אם יש בתוכי חלק ממך, מדוע צמצמת?

מסגרת בגוף מורד?

קשה עלי המחשבה שחלק כל כך מרומם

מהאין סוף

מטמא וחבוי לו בצלם שפל,

אשר חוטא ליוצרו.

 

קשה עלי תחושת בדידותו של אותו חלק קדוש

בתוך עולם שתאב לטומאה ולהנאות חולפות.

 

אבא יקר,

עזור לי למזער את הנזק שנגרם לנשמתי בזה העולם

ולגרום לכמה שיותר העלאת ניצוצות

שיביאו לפריחתה ולקשירתה בבורא הכל, בך.

 

עזור לי שתוכל אותה נשמה לחזור אליך לאחר עבודה ברוכה והעלאת קדושתה.