טיפות טיפותיים זולגות

יורדות על פניך הנוגות

מנמנמת לך בשקט

על מצע של חסד

ירוק ירוק נקי

ראשך מונח לו בשלווה על סלע

מי את סודך יודע

הרי את מקושרת לאחד 

בליבך את תמיד נמצאת מעבר

מעבר לזה העולם

נוגעת בטוהר

בהשתלמות הנכספת

יודעת את האמת המיוחלת

 נוגעת בחלק המרומם שבך

המקושר רק לו ובשבילו

בחלק של האין סוף

מעבר לזה העולם

מחזיקה בחבל שראשו בשמיים

מחזיקה ולא מרפה

לא מרפה !

אסור לך להרפות!

מחזיקה

כן

נאחזת

אך אבוי

ידך נירפת

נופלת

בכבדות

......

...

.

אך אל לך לדאוג

לא נותקת

רק גוברים עכשיו הניסיונות

לכי לך ,

נצחי את היצר

הינך חזקה

שאבת ממקור האמת

מבוראך יתברך.