רוצה לזרוק זעקה לעולם

שהרעש יהדהד ויהדהד

וירחיק ממני את כל הבילבולים

ואי השקט הנפשי,

 

רוצה לחוש חופשיה להלך בשבילי הטבע

להרגיש את הרוח הנושבת וחודרת אל עצמותי

ואת רשרוש העשבים הנשברות מתחת לרגלי

להביט אל הכוכבים ולחברם לרשת איתנה

שתלכוד אותי בתוכה ותביאני אל הקדוש והיחיד

שנשמתי מבקשת זה שנים.