פשיטות ותום לבב

רצוני הוא בכך

לקום בבוקר עם חיוך

שהרי שפתי נפתחות אט אט

וצליל בוקע מהן, איזה פלא!

כל גיד וגיד נמצא במקום ,

הכל זורם

הכל כל כך מכוון ומתוכנן

כן , יוצרי , זוכה אני לומר

שכולי פלאי פלאים

כולי מוארת בקסמיך

כל שניה ושניה

 

במה זכיתי, בוראי?

שהרי אני כפויית טובה , אני עצלנית כלפיך

שמה את עצמי במרכז

אלוקי, יודעת אני מה יקרה אם לרגע אחד תיהיה עצלן כלפי

 

בבקשה הבן, סלח ומחל

שלא אתנתק ממך לעולם,

סוד עצמותי.