סלח לעמך


מה תגידו אם אומר

אלוהים יש רק אחד

בואו נצעק כולנו יחד

ולא נפחד

 

נצעק אל מול יוצרינו

נצעק אל גואלנו

נצעק שיצילנו

יציל רק מעצמנו

 

את יצר הרע אנא סלק

הוצא מתוכנו כל יצר עמלק

הראה לנו ת'דרך להתמודד

בעולם כזה חומרי שהיצר בוגד

 

מה תגידו אם אומר

שכולנו בנים של מלך

חוץ ממנו מה עוד נשאר

דברים חסרי כל ערך

 

נצעק אל מול יוצרנו

נצעק שיקרבנו

נצעק שבמהרה

אליו בחזרה

 

סלח לאותם תינוקות שנישבו

אל נא תעמיד במבחן את העם

סלח לעמך על שלא אהבו

אהבת אחים, אהבת חינם