בלילה ביער

קורא לי אליו

ואֵתְּאַו

לבוא עדיו

ולפוגשו

ולדעת שאני אצלו

והוא כולי

וממלא אותי

וממלא כל העלמין

אזי אני העֶלֶם, בּנוֹ

 אקרא אליו

ואצעקה לו

וישמע הוא לקולי

ויאזינה שוועתי

אני שלוֹ והוא שלי

אֶ-לִי.