"ללכת אל.. ללכת מ.. ללכת כי כולם הולכים" ההליכה הזאת אחרי העדר בפסימיות מושלמת בגרירה ללא תועלת, ללכת וללכת לאן?? לאן העדר מגיע? -לאן שהרועה מוביל. ולאן הרועה מוביל? -לאן שיהיה לו קל למשוך את העדר, שאף אחד לא יסטה ח"ו כי כך, כשכולם הולכים מאותו מקום לאותו מקום הרבה יותר פשוט לרועה לשלוט על כולם לשמור שכולם ילכו אחריו ולא יחפשו להם שביל אחר, אבל איך בעצם העדר הפך לעדר? -הרועה דאג לכך הוא הלביש את עצמו בפאר והדר וקרא לעצמו -" צו האופנה" כן , משם הסיפור פשוט מכבשה לכבשה עברה השמועה 'ישנו רועה חדש ומדליק ממש מעבר לפינה' ואיזו כבשה לא תלך על המציאה? אחת אחרי השניה במין פסימיות מוחלטת אל הרועה ה"ניצחי" נמשכת וכך בפשטות נהדרת הקים לו הרועה ה"מושלם" שלנו עדר... "עדר לתפארת מדינת ישראל" ( או יותר נכון - עדר שמנסה לחקות את תפארת הגויים)