אספי את כל שנותיך

לשק של זיכרונות

שמחי בזה השק

שימחי בכל תכולתו

אך העמיקי וצרי לך חור

חור קטן

חור מפלט

לזכרונות המאופרים, המדוכדכים

לזמנים חסרי ההצלחות

לימים שוכני ההרגל וחסרי החידוש

פני להם מקום להתעופף במרחב

להתרחק ממשכניך

והניחי זה השק על השידה שליד מיטתך

לימים שחוני שמחה , ימים בהם הרגש מוביל אחריו דמעה מלוחה,

הביטי ושמחי בעמלך.