שלום מנחם

זו שירה וזה שכרה?

אחרי שהקיץ נגמר

מילים חדות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה