שלום מנחם

זו שירה וזה שכרה?

חושך

עקבות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה