סדקים בשמש יצרו את הירח

שמאיר לנו את הלילה

שנעלם במהלך היום

עבד לאור הכתום

 

שברי המילים גרמו לי לחשוב

שאת עדיין אוהבת

שאת עדיין שלי

תקוות גדולות התנפצו אל תוך הלילה הנצחי

 

לצלילי הבכי לקול הצהלות

שברים עפים ברוח עפים גם חלומות

וגם את יפה הלילה

אל תגידי לי שזה חלום

אשליות עפות ברוח

מקווה שלא היום

 

סדקים באמונה יצרו את הכופר

שמחפש תשובה במקום אחר

ונאחז בשקרים שמבוססים על אשליות

קשים החיים בריק קשים גם הלילות

 

שברי הגלים עזרו לי לנשק אותך

הים כולו שברים, שברים  גם החיים

שברי החלומות שברי הימים

שברי שמחת האוהבים

 

לצלילי הבכי לקול הצהלות

שברים עפים ברוח עפים גם חלומות

וגם את יפה הלילה

אל תגידי לי שזה חלום

אשליות עפות ברוח

מקווה שלא היום