כבר לא אוכל לשורר
כמו פעם
ימי ילבשו שחורים
לילותיי יעברו עלי באימה
כל זיכרון
מביא זיכרון
שמביא כאב חד כתער
ומכוער כמו זימת
איש אל אחותו
או אב אל בתו
דעתי איבדה צלילותה
כמו מים שהעכירו עד אשר
נאסרו לשתייה
אהובתי איננה עוד אהובתי
ושונאי שמחים לאידי
וחיי כבר לא חיי
כי אם חיי אדם אחר:
מר יותר, חולם פחות
ועוטה על ליבו סגריריות