שרה צור

כותבת,מחפשת רוצה לעבוד את ה' באמת

הרוח

מרים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה