שרה צור

כותבת,מחפשת רוצה לעבוד את ה' באמת

מרים

הרוח

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה