רוצה

לפרוח לשמוח

שטוב שרע

שחם שקר

ביחד לחוד

 

לחייך מכל הלב

לנוע גם עם הכאב

 

לתת בלי גבולות

לתת למרות האכזבות

 

שמחה אמיתית

שמחה שמימית