לילות חמישי ברחובות עירי
אהבות זורמות כמו
יובלי ביבים
הצעות מפתות למין חד-פעמי
לא לאישה ניתנת הבחירה
אלא לאיש
דלתות נסגרות מתוך חיפזון
למעשה
והיין ,הו היין נשפך
כמו יובלי ביבי האהבות
בלילות חמישי בעירי

בלילות חמישי בעירי
האדם אוכל אדם
אוהב אדם
שונא אדם
וחי בהם
וודאי היינו בוחרים דרך בהמות
לו ניתנה לנו הבחירה
אישה אשר יבשה
וגופה לא נזל זה חודשים
מעבירה עיניה כצדה
את כל אותם החלשים
אין זאת בעיה מצידה לפתוח צרורה
לכל הממעיט במחיר
או לכל המיטיב בסחורה

לילות חמישי ברחובות עירי
מרטינה ממתינה לי
כבדך קבע
גופה משוח בשמן
ואני המלכתיה זה מכבר
מעילי ארוך וחם
ומגבעתי כמגבעת אנשים מבוגרים
חדל כבר מאיר
אתה ונגינתך!
מה לפסנתר בלילה שכזה?
כלום אינך יודע מה טיבו של לילה זה?
כלום אינך יודע טיבו של יצר?
ומרטינה על גופה המשומן
מתרוממת קמעה ומלטפת לגבי
הרגע, די לך

לילות חמישי ברחובות עירי
וכבר מאיר נדם
את הלילה מלווים מעתה
אך רעשי מכוניות ואדם
קללות עסיסיות עפות מפי שיכורים
מהמרים ששמו כספם על קרן הצבי
והצבי היננו ברח
הרי לכם טבע האדם
עת תניח לו לחיות כחיה
ויבחר הוא בדרך זו

לילות חמישי ואין
איה המוסר?
איה האמת?
נשים ממתינות בבית
לגברים אשר יצאו להתהולל
איה החסד?
איה החמלה?
כמה מילים חלשות הלילה
עת עומדים לפני גוף האישה
ערום וזקור ומזמין עד למאוד

בקרי שישי אפלים הם
חליפות לובשות גופים מסופקים
פיות מדברים דברים
אשר נשכחו מכל לב
בלילות חמישי
והאדם שוב בקלקלתו נוכח
ומשכיח זאת מליבו