ניצנים של חרטה בעייניה

והשתיקה

אם רק היה מסכים

לקחת אותה אליו

שוב

אולי הכל היה יפה יותר

 

טיפות של גשם על החלון

והפחד

אם רק יתן לה את ידו

היא כבר תימשוך אותו

ואז אולי הכל יהיה

יפה יותר....