שיר מחאה על אלימות המשטרה בהפגנות
 
 
כחולי מדים

אחוזי שנאה

עומדים בוטחים

בצדי הכביש

למען לא יעז אדם

להפריע לתנועה.

ללא כל שמץ אנושיות

הראויה מאחים!

אינני כועס עליך השוטר הזוטר

אינני כועס עלייך השוטרת הצעירה

הנני כועס על אותו קצין

שסטר בפניו של הילד

ועל שום מה?

על שום שגנב?

על שום שרצח?

לא

אלו הם זוטות בעיניי כחולי המדים

אלא על שום שחצה את הכביש

מעט יותר מדי לאט

תפילתי היא אחת

אדוני הקצין

שלאחר שתניח את האקדח

על השידה בחדר השינה בביתך

עת תפשוט את המדים

הבט על עצמך במראה ותתהה 

האם כל זה היה מוצדק?