אבוי לנו כי

נמות

ובשר תאוותנו עודנו

 בפינו

מעיד על שהתאבנו

תאווה גדולה

ומה יאמרו בנינו

עת יראו אותנו

ואנחנו בביזיוננו ?

מה יאמר האל

עת יהיה בעל משמעות קיומית

במציאות אחרת לחלוטין?

אבוי לנו כי

נמות

ועודנו לא עשינו תשובה

ככופרים על דלתות

בית המדרש

מרימים את קולם

על דבר אותה כפירה

כמבקשים לסבל

ויבוא הוא היו בטוחים

כי דבר האל עוד יאמר

 ואנו בביזיוננו נותרנו 

 וחצי תאוותנו בידנו