היה היה פעם ליל ירח חסר וכינור המלכה שיר יזמר, העורב על גבו של הסוס יתיישב ואת אחוריו ינקר. המלכה החרשת מנגנת כינור והראש מתפוצץ וכואב המקור. "יותר מידי תרד", חשב העורב, רמת ה-PH בפה יורדת, "ישבנו של הסוס איננו ערב כבר עדיף לאכול מגרדת..." ופתאום- סליש וסלאק! החלון מתנפץ ומגלב מתעופף והסוס מקפץ ועורב יקירנו מוטס במהרה ונתקע בסולם ונופל חזרה. "יותר טוב ככה לפחות היא תשתוק..." ממלמל העורב ועל פניו בת-שחוק...