קיץ התעברות סתיו שיכחה חורף לידה קציר התבואה טומנת זרע גדלה וצומחת בסתיו זורמת ושוב שוכחת מגיע החורף עכשיו הקציר התבואה הבשילה נוצר השיר