ברצוני לומר משהו. ברצוני לכתוב קטע שיתחבר אל נשמותיכם. מן קטע המציג תובנה עמוקה, או הרהור מחושב. הלוואי והייתי נוגע בכם. מרטיט איזה נים או חדר בלבבכם. אני יושב מול הדף ובוהה בעצמי. מחטט ומחפש בעמקי נשמתי. אולי אצליח לגרד איזו התרגשות מן העבר שתרגש גם אתכם. ואולי אין תגובה כי זהו ניסיון א-לוקי. ואולי אני מנותק מידי מרחשי לבבי. משהו קורה לי בזמן האחרון, ואני עוד לא בטוח אם הוא טוב או רע.