הדם נשפך; משני עברי התהום, הרג וקטל. על אדמת העמים האחים, התבערה מתלקחה. במקום לובן יונים, נצי עֶלט. שכול ודַאֳבָה, הכל מַלָא. נזכור את הקורבנות, משני קצות החבל. נרכין ראשינו, מעל אש הזכרון המשותף. ניצוץ השאיפה לשלום, ניטע בלבנו. בלב ישראל ופלסטין, כידוד התקווה תִלְהַב!