חטף ֱ סגול

קצת חושב, קצת כותב וקצת הרבה

שעת מנחה בתל-אביב

*.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה