חטף ֱ סגול

קצת חושב, קצת כותב וקצת הרבה

ענן על גוש-דן

בין השמשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה