אין צורך במנורות בצידי הדרך אם הדרך עצמה אינה חשוכה.