אני הולכת ובאה בין שערי העיר, מולי נפרשים גגות בתיה של נחלאות בצבעי נחושת ושקיעה אלוהית , אני מוצאת עצמי פוסעת בין תפוחים ושקדים עיר שבעת המינים. מיני צבעים, קולות וריחות של רח' אגריפס בין השמשות המחזירים אותי הביתה. עירי מולידתי משכבר הימים, רחובות עתיקים שחוברו להם יחדיו אני שלך אז ועכשיו.