הרי בשן הרי גולן עוטרים הם לה עטרת. עתה נמה הנסיכה, נרדמת הכינרת. חגים שחפים לבנבנים, מרחפים ממעל. אגלי פנינים, זה טל ערבית, על כל היקום מתחת. שרים, הם לוחשים, גלי הכחול, שיר-ערש לוחכים גלי כינרת. שרים, הם לואטים, חופי התכול. שיר-חרש לוחשים גלי כינרת. הסו נא הס, היפהפיה רוגעת ורודמת. ראו נא שם, זו שמש פז שוקעת ואודמת. הסו נא הס, היפהפיה רוגעת וחולמת. היקום שואל: על מי על מי חולמת הכינרת ? שרים, הם לוחשים... רק הד עונים הרי גלעד, הרי בשן, הרים מנגד. רק הד עונים ולואטים סלעים, סלעי בזלת: זה רז פלאים, זה סוד אלים. שותקת הכינרת. זה רז פלאים, זה סוד אלים. דוממת הכינרת. שרים, הם לוחשים...