תוך גדרות הפרד, נפרוץ סכרים. גלי ים קצפים, יכו בסלע. אל השלום נצעד, חרף מרחץ דמים. בקרני העתיד, החמה תאיר על גֶבַע. לא למלחמה! החרבות, לארופות יכתותו. השמים, בשחר ינצו! נחלים מי - זכים, רגבים יציפו; צפרירי חיים חדשים, ייפצו.