לזכרו של יאסר ערפאת - אחד המנהיגים הגדולים במזרח התיכון, שעל אף שלא היה קומוניסט, הוביל את העם הפלסטיני בדרך מהפכנית של מאבק לעצמאות
 
המאבק הפלסטיני, לא יִדום!
יִגבַה ויִקוֹד,
כעמוד השחר.
עוצמתו לא תימוג, לַעולם.


ליום,
כאשר מדינת פלסטין תיכּון,
נגיע;
כאשר, מעל שתי בירות אחיות רוח השלום תִרם.


לבוקר הֶעתיד החדש,
העמים עוד יקיצו;
ישראלי ופלסטיני,
יניחו את נשקם.


המאבק לעצמאות שכנינו,
לצבור כוחו ימשיכָה;
עד לנצחונו לא יִתָם!