עוד נרחיק, אל כוכבי – לכת אחרים! בצדק ובמאדים, ערים לתפארת – נקימה. בשבתאי, נסלול דרכים ורכבות, בנוגה נניע! נשתול גנים! נזריע, שדות – חיטה! פני – החלל, ירוק נטבילה. על הירח, נפריח בוסתנים! נטעם, תפוחי – זהב, מהרקיע. עוד לפנינו, הטיסה המכריעה! המין האנושי, עוד לא גאה, עד גבול - היכולת! קדימה, אל התקופה החדשה! אל גילוי הבלתי – נודע, מעבר לאופק!