כל העולם, הוא בית - הסוהר; חוקי גזָל ושוד, בו שולטים. המוני עם, לכודים בין צבתות - סֶחֶט. אחרוני פירורים, מבין ידינו נשמטים. מה לעשות? אנה ללכת?! לא הותירו לנו הרבה ברירות. רק אש מהפכה, כסנה בוער לוהבת, אזיקינו תכתות.