וחלמתי עלייך בלילה בתוך תוכנת מחשב שולטת בי מתוך מסך נותנת הוראות של סוף העולם. לא היה לי הכח להתנגד.