את מצחצחת שינייך בכזו
דקדקנות  תופסת
מושכת, חותכת החתיכות לשסעים
נקרעים בין גזרי החוטים הממלאים
את פח לעיסותינו
ועדיין
חורים חורים

בסיפורך