מארץ לשמיים השיר מתגלגל

זועק אוהב ומתנחשל

רועם בתופי המחשבה

עולה על דף נייר

ספוג בריח הדרים,

על דף התווים

בברכת ציפורי שיר.

 

ארץ אהובה ברקע

וארץ אוהב בפתח

עם תכול שמיים

וגוון ירוק פורח

עם צחוק של ילד

ובכי תינוק נולד

 

מארץ לשמיים השיר מתגלגל

סוחף אחריו רבים

בל יתיר בודד בצד,

וכולם אל כיכר העיר

לרון, לשמוח ולרקוד