שמיכת פוך

"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי.." תמיד בשמחה

קליפה

ילדה קטנה מחשבות גדולות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה