אני רואה לך בלבן של העיניים נקודות נקודות טיפות טיפות נופלות מתנפצות מתקררות. אני רואה לך באדום של העין נהרות אגמים בריכות ניקוים גדלים נבלעים. עכשיו כבר אין לך עיניים החשיכה תפסה בכל.