בביתי

ספונה וחבויה

בין הרי השומרון

ורק המואזין

מצליח להעיר אותי

!אלוהים הוא גדול

אלוהים הוא גדול

אלוהים הוא עצום ורב וכל יכול

ובתוך כל האהבה, היראה וההוד

רק המואזין

ואני רואה

את כל הגברים האלה

כמו ממתקים מתוקים חריפים עסיסיים

חזקים מדי בשבילי, כורעים בחצר המסגד

אבל

על הברכיים - והידיים - על האוזניים

כמו הופכים צמר גפנים מתוקים רכים

עדיין חריפים

אבל כבר ניתנים

ביתר קלות

לעיכול, ואולי לעיקול

בשבילי