הדר טל

כך חשה אני: כטל בוקר רענן הנוטף מעץ הדר

הקשה מכל (או פינוי ביהכנ

אש העקידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה