הדר טל

כך חשה אני: כטל בוקר רענן הנוטף מעץ הדר

אש העקידה

אש בעורקי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה