הדר טל

כך חשה אני: כטל בוקר רענן הנוטף מעץ הדר

אש בעורקי

אש העקידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה