הדר טל

כך חשה אני: כטל בוקר רענן הנוטף מעץ הדר

אולי בגלל זה המלאכים לא מתערבים

אש העקידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה