הדר טל

כך חשה אני: כטל בוקר רענן הנוטף מעץ הדר

אולי בגלל זה המלאכים לא מתערבים

הקשה מכל (או פינוי ביהכנ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה