אתן מדברות עליי במטבח הקטן מלחששות, מצחקקות מעיפות מבט לראות אם מקשיב. אני עסוק בלתקן את המכשיר הארור מסנן קללה שתיים ומחייך. את עושה בי חורים עם המבטים שלך חידלי! פיסקי ממש! אחרת- לא אחזיק מעמד ואשבור את הברית הקדושה שבינינו.