הוא נשכח ונעזב והלב שלנו נעצב, הצרות הלכו ותכפו וכבר שנתיים חלפו הוא שהנציח וזכר את חבריו מן העבר דדו, קותי וגורודיש האם ישכחהו איש? הוא שלחם בתש"ח שחבר היה ואח, הוא שלחם בטרור בגבורה וללא מגור, שידע הארץ הטובה והוציא מסורת כתובה, שדיסקית על הלב לחוש הנעדרים והכאב הוא נשכח ונעזב והלב שלנו נעצב, הצרות הלכו ותכפו וכבר שנתיים חלפו