הקדשה לטלי פחימה

בכלאך הנך יושבת;
בתוך תאך האפל והחשוך.
כבר שנתיים וחצי אינך רואה אור-השמש;
אך ללא ספק יִשַחְרֵרוּךְ.

על לא עוול בכפך אסורה את;
ניסו, אך לא הצליחו להפיל עלייך מורא.
על אמונתך בשלום וצדק מחיר את משלמת;
אך נחישותך לא נשברה.

בכלאך הנך ימים סופרת,
בציפייה ליום היציאה אל הדרור.
רק על דבקותך בשלום אותך הרשיעו;
אך את עוז-רוחך לא יוכלו לשבור!