אם תצא בשעת בין השמשות בטרם ירד מסך החשיכה מבין האילנות הסכת ושמע, באם יש רחש ציוץ כשירת צופית, באם שמעת ציוץ שכזה קרב בלאט אל האילן הקרוב עבור במבטך בין בדיו באחד מן הענפים, בגובה בינוני תראה אותו - את אדום החזה. חינני הוא, מעט נסתר מעין מארצות הצפון מכבר בא, יעביר את ימי הקור בארץ שטופת שמש ואור בודד הוא תחת השמיים ירון את שירת בין הערביים.