חן גלים ולחן שמיים ישובבו נשמת כל חי בהטילם אלי חוף מטען אלמוגים ומצולות חן גלים ולחן שמיים ישירו שירת מעמקים בהטילם רכות גלים מול חוף סלעים זוג צעירים אוהבים, עיניהם נשואות אל תכול רקיע נצח המון גלים ופיהם אומר שירה כים