סופח את רעלני דו תחמוצת דו חיי הפורצת אכזבות, מרירות, צוקה קדרות פיח ודבר דכא עלי נשמתי אותן יסננו חמצן ירחף באויר ומראהו שיר צעיר כזהב טהור ומרהיב פורץ כפרח אביב אז לחן יותן ויוביל השירה כחתן